לימוד אנגלית -תחביר / דקדוק

זמנים הנם רק חלק מהתחביר באנגלית,תהליך לימוד אנגלית חייב לכלול היבטים נוספים בתחביר.
בדף זה ריכזנו הסברים לגבי נושאים שונים בתחביר,
נושאים אלו נפוצים בכתיבה ובשיחה, חשוב להפנים הסברים אלו בכדי למנוע טעויות צורמות.

מתי נשתמש ב Will/Would
מתי נשתמש ב Can/Could/Be Able To
מתי נשתמש ב In/On/At
מתי נשתמש ב That, This, These and Those
מתי נשתמש ב The/A/An
מתי נשתמש ב Each/Every
מתי נשתמש ב Some/Any
מתי נשתמש ב Few/Little
מתי נשתמש ב Much/Many
משפטי תנאי IF
מתי נשתמש ב Then/Than
מתי נשתמש ב There/Their/They're
דוגמאות והסברים לטעויות נפוצות (הסברים באנגלית) 

--------------------------------------------------------------------------

מתי נשתמש ב Will/Would

נשתמש ב Will במקרים הבאים:

1. כאשר אנו בטוחים שפעולה עתידית תתרחש.
I will go and collect the mail tomorrow
2. תיאור הבטחות, הצעות, החלטות או ניבוי
I think I will take the bus instead of walking
I’ll get the cat washed next week
I will help you with your homework tomorrow
I’ll bet she spent a lot of money on that shirt
3. משפטי סיבה ותוצאה
If it rains, you will get wet

נשתמש ב Would במקרים הבאים:
במקרים של: בקשה, הזמנה, בקשת אישור והעדפות.
Would you like to come with us?
Would you be able to order this part for me?
Would I be able to come early today?
Would you like beef or chicken?

--------------------------------------------------------------------------
מתי נשתמש ב Can/Could/Be Able To


נשתמש ב Can בכדי לציין שמשהו אפשרי או שקיימת היכולת לבצע משהו
 
We can meet you tomorrow
I can speak English

נשתמש ב Could בכדי לציין שמשהו היה אפשרי או שהייתה לנו היכולת לבצע משהו (בעבר)
Before one year, I could do whatever I wanted

שים לב - כאשר מדברים על אירוע מסוים בעבר נשתמש ב was/were able to ולא ב Could
לדוגמא:
The fire spread through the building quickly but everybody was able to escape

--------------------------------------------------------------------------


מתי נשתמש ב In/On/At


In – כאשר נציין חודש או עונה
In Jan, in the winter
וגם - in + morning, afternoon, evening

On – כאשר נציין תאריך או יום בשבוע On Sunday, On Marche 1

At – כאשר נציין שעה
וגם in + midnight, noon, night

--------------------------------------------------------------------------


מתי נשתמש ב That, This, These and Those

השימוש בביטוים אלו נקבע עפ"י שני פרמטרים:
יחיד/ רבים
קרבה (מרחק וזמן)

יחיד

רבים

קרוב

רחוק
This

*

-

*

-
That

*

-

-

*
These

-

*

*

-
Those

-

*

-

*


סרטון המסביר מתי נשתמש ב That, This, These and Those--------------------------------------------------------------------------


מתי נשתמש ב The/A/An


כאשר הכוונה לשם עצם מסוים/מיוחד נשתמש ב The
כאשר הכוונה לשם עצם לא מסוים/מיוחד נשתמש ב The
לדוגמא:
כאשר הכוונה לספר מסוים:
I need to read the book you brought me
כאשר אין כוונה לספר מסוים:
I need to read a book

דוגמאות נוספות:
I would like to go see a movie
I just saw the most popular movie of the yearשים לב, נשתמש ב An כאשר שם העצם מתחיל ב A,E,I,O
לדוגמא: Please give me an apple

--------------------------------------------------------------------------


מתי נשתמש ב Each/Every


Each/Every משמשים לציון פרט בקבוצה, נשתמש ב Each כאשר נרצה להדגיש את הפרט ו Every כאשר נרצה להדגיש את הקבוצה, חשוב מאוד ההקשר של המשפט , ננסה להמחיש זאת בדוגמאות:

Every artist is sensitive.
Each artist sees things differently.
Every soldier saluted as the President arrived.
The President gave each soldier a medal.
Each child received a present.
Every child in the world deserves affection.

--------------------------------------------------------------------------


מתי נשתמש ב Some/Any


לציון כמות לא מוגדרת נשתמש ב Some או Any.
במשפטים חיובים או בשאלות שאנו מצפים לתשובה חיובית נשתמש ב Some.
במשפטי שלילה או בשאלות שאנו מצפים לתשובה שלילית נשתמש ב Any.
לדוגמא:
I have some books.
She wants some apples.
Do you have some paper? (I hope the answer is "Yes")
Would you like some French fries? (I expect the answer is "Yes")
I don't have any money.
There aren't any taxis near here.
Do you have any paper? (I expect the answer will probably be "No")


--------------------------------------------------------------------------

מתי נשתמש ב Few/Little

ביטויים אלה משמשים לציון כמות קטנה כאשר Few ישמש לכמות שניתן לספור ו Little ישמש לכמות שלא ניתן לספור.
דוגמאות:
A few friends came to my party.
I have a little orange juice.

--------------------------------------------------------------------------מתי נשתמש ב Much / Many


נשתמש ב Much בכדי לתאר כמות גדולה של עצם מסוים שלא ניתן לספור
לדוגמא: Thank you so much for your help

נשתמש ב Many בכדי לתאר כמות גדולה של עצם מסוים שניתן לספור
לדוגמא How many people are you expecting?

--------------------------------------------------------------------------


משפטי תנאי IF

קיימים ארבעה סוגים בסיסים של משפטי תנאי, משפטי תנאי ניתן לחלק לשני חלקים: תנאי (If) ונושא


1.תיאור עובדה
מבנה:
הווה פשוט למשפט התנאי והנושא
דוגמא:
If you heat water to 100°C, it boils.

2.תיאור מצב מסוים המתבסס על עובדה (או מצב ריאלי) בהווה או בעתיד
מבנה:
משפט התנאי בהווה
משפט הנושא בעתיד
דוגמאות:
If I see you next week I will buy you an ice cream
I will buy you an ice cream If I see you next week

שים לב: דוברי עברית בד"כ מתבלבלים ומשתמשים בזמן עתיד לתיאור התנאי (if) חובה להשתמש בזמן הווה לתיאור התנאי.
If I will see you next week I will buy you an ice cream

3. תיאור מצב לא אמיתי (סביר להניח של יתממש) בהווה או בעתיד, בד"כ נשתמש לצורך הבעת משאלה או רצון
מבנה:
משפט התנאי בעבר פשוט
משפט הנושא Would
דוגמאות:
If I won the prize , I would buy a new house.
I would buy a new house, If I won the prize

שים לב: אסור להשתמש ב would במשפט ה If

4. תיאור מצב בעבר שלא התממש
מבנה:
משפט התנאי בעבר מושלם פשוט
משפט הנושא Could/Should/Would
דוגמאות:
If I had worked harder, I would have passed my exam.
If I had worked harder, I could have passed my exam.
If I had worked harder, I should have passed my exam.


שים לב: אסור להשתמש ב Could/Should/Would במשפט ה If


מתי נשתמש ב Then/Than
שני המילים נשמעות זהה אך בעלי משמעות שונה:
Than
משמש לצורך השוואה
This is more important than you might think
Tom has more tickets than Oren

Then
הבא/ אחרי ש:
Do your homework and then go to sleep 
I went to a friend and then  i returned home
במשפט תנאי:
If you want to go, then you will have to finish your homework first
אחרי/בנוסף:
Do your homework and then go to sleep


מתי נשתמש ב There/Their/They're
המילים נשמעות זהה אך בעלי משמעות שונה:
There
ההפך מכאן, פירוש המילה שם.
There is a book on the table

Their
שלהם, הצגת בעלות. The children put their book on the table

They're
קיצור למילים they are
.They're very interested in the project

מה ההבדל בין Who / Whose / Whom

Who (מי)

Who is this? - מי זה?

Who are you? - מי אתה?

Who is the responsible adult here? - מי המבוגר האחראי פה?

Who do you think you are? - מי אתה חושב שאתה?

Who do you think will pass the test? - מי לדעתך יעבור את המבחן?Whose (של מי)

Whose computer is this? - של מי המחשב הזה?

Whose going to Ofir's party? - מי הולך למסיבה של אופיר?

Whose fault is this?! - מי נושא באשמה? (תרגום יותר קליל: מי אשם)

Whom (מי)
Whom should we call to? - למי נתקשר?
Whom will you send for? - למי תשלח?
To whom did you apply? - למי פנית?

פעלי פעולה - action verbs

פעלי פעולה מבטאים התרחשות פעולה - לשחק, לדבר, לאכול, לחשב וכו'. אלו הם רוב הפעלים.ניתן כמה דוגמאות:
  • .I‘m walking to the store right now - אני הולך לחנות עכשיו
  • .Every day I walk home from class - בכל יום אני הולך מהבית לכיתה
  • .Bob watches four hours of TV every night - בוב צופה 4 שעות בטלויזיה בכל לילה
need help - אני זקוק לעזרה
.Do you recognize him? He is a famous rock star - אתה מזהה אותו? הוא כוכב רוק מפורסם.
.Our client appreciated all the work we did for him - הלקוחות שלנו העריכו את כל העבודה שעשינו עבורם.
.I smell your wife’s wonderful spaghetti sauce - אני מריח את רוטב הספגטי הנפלא של אשתך.
.We agree with you - אנחנו מסכימים איתך.
פעלי מצב לרוב לא יופיעו בצורת ה ing (צורה בה נשתמש בזמנים הממושכים) גם אם הפעולה מתרחשת כרגע בהווה וגם אם מופיעה מילת זמן המשוייכת להווה הממושך כמו "now". במקום זה, הם יופיעו בזמן הפשוט. למשל:
לא נכון להגיד I’m smelling your wife’s wonderful spaghetti sauce אלא .I smell your wife’s wonderful spaghetti sauce
לא נכון להגיד We‘re agreeing with you אלא .We agree with you

ישנם פעלים שיכולים להיות גם פעלי מצב וגם פעלי פעולה:
  • be - לרוב הוא פועל מצב אך יכול לשמש גם כפועל פעולה אם הוא במשמעות של "מתנהג" למשל:
.I am a great teacher (אני מורה נהדר) - פועל מצב
.We are very cool - אנחנו מאד מגניבים - פועל מצב
(am ו are הן צורות של הפועל be)
  • think - כאשר think הוא במשמעות של לשקול הוא יהיה פועל פעולה. למשל:
הוא חושב על זה בראש. זוהי פעולה ממשית של חשיבה) לעומת I think that coffee is great
(אני חושב שהקפה נהדר - פועל מצב כי מדובר במחשבה כללית ולא של אדם שיושב ומתעסק בחשיבה על זה, כלומר זה think במובן של דעה או מישהו ש "סבור ש..")
  • have - כאשר הוא יתאר שייכות ("יש לי", "יש לך") או כשהמילה have במשפט היא במובן של "חייב/נאלץ" הוא יהיה פועל מצב. למשל:
  • feel - כאשר הוא במובן של "סבור ש" (ולא במובן של הרגשה פיזית) הוא יהיה פועל מצב.
  • see - כאשר הכוונה היא לראות עם העיניים (פעול ראייה) או במשמעות של להבין משהו, הוא יהיה פועל מצב. למשל:
כאשר נשתמש ב see במשמעות של בעל יחסים עם/מתראה עם, הפועל יהיה פועל פעולה. למשל:
I've been seeing my boyfriend for three years (אני יוצאת עם החבר שלי במשך 3 שנים). - פועל פעולה

  • taste - כאשר הוא יתאר מצב של "יש לו טעם מסויים" הוא יהיה פועל מצב. למשל:
כאשר נשתמש ב taste במשמעות של פעולת טעימה, הפועל יהיה פועל פעולה. למשל:The chef is tasting the soup (השף טועם את המרק). - פועל פעולה.
כנ"ל לגבי הפועל smell (להריח) ופעלי חוש אחרים.


פעלי מצב מבטאים מצב שמישהו או משהו נתון בו ולא פעולה ממשית. זה יכול להיות מחשבה (להסכים, להאמין), רגש (לאהוב), חוש (לשמוע, לראות), בעלות וכו'. 
במקרה הנפוץ יותר, be הוא פועל מצב והוא מתאר לשמש עובדות ודעות (מצב נתון). למשל:
(על מה אתה חושב? אני חושב על החופשה הבאה - פועל פעולה.
see her now (אני רואה אותה עכשיו). - פועל מצב
This soup tastes great (למרק יש טעם נהדר). - פועל מצב

פעלי מצב - stative verbs
You are being stupid - מדבר על התנהגות עכשווית של טיפשות ולא של תיאור אישיות - פועל פעולה
what are you thinking about? I'm thinking about my next holiday
have a car (יש לי מכונית) - פועל מצב. לעומת: I'm having a break (יש לי הפסקה. הוא לא בעל של משהו) או Sara is having lunch (היא אוכלת צהריים) - פועל פעולה.
see what you mean (אני מבין למה אתה מתכוון). - פועל מצב