כתבה מצוינת הכוללת מספר טיפים לכתיבת מייל באנגלית במקום העבודה

הכתבה כוללת הסברים כיצד לכתוב מייל (מה לעשות וממה להימנע) כולל דוגמאות,

נוסף לכך בכתבה קיימים נוסחים מתאימים לסיטואציות שכיחות (תבניות מכונות שניתן להשתמש בהם) – מומלץ להשתמש בתבניות אלו.
נוסחים שימושיים נוספים שיחסכו זמן יקר:

Following our phone conversation, I am sending you…

Attached please find the documents you requested regarding…

I have listed below the tasks and deadlines that need to be completed.

Further to our last discussion, I would like to bring to your attention the following issues:

Here is the detailed list:

I look forward to your reply.

Thank you for the time you have taken to

Please don’t hesitate to contact me with any questions or concerns you may have.

Thank you, in advance, for your time.

I look forward to hearing from you.

Thank you for your consideration

Thank you for your letter of 22 January enquiring about

Please don’t hesitate to contact me for any question/issue.

Let me know if you have any question.

Hopefully this will assist you in your work.

Please forward this e-mail to additional employees for whom it may concern.

If needed, please do not hesitate to contact us for further information.

Thank you in advance for quick processing,

To whom it may concernI just wanted to let you know that your help has been invaluable.

I really appreciate (d) your contribution to…

Many thanks for your help in / with / at…

Thank you so much for helping me with…