לימוד אנגלית -פסיבי

פסיבי/אקטיבי

כמו בעברית גם באנגלית קיימות שתי צורות התבטאות,
כאשר ההתמקדות היא בפעולה ולא ידוע או לא חשוב מי או מה ביצע את הפעולה נשתמש במבנה פסיבי.
בטבלה זו ריכזנו דוגמאות למבנה משפט פסיבי/אקטיבי לכל זמן בנפרד, באמצעות דוגמאות אלו ניתן להבין מתי יש להשתמש בפניה פסיבית וכיצד לעשות זאת.
זמנים באנגלית - פסיבי אקטיבי

בתחתית הדף מצורף סירטון ותרגול בנושא !

ActivePassive
Present Simple
Every month, Dan washes his car.
Every month, the car is washed by Dan.
Present Continuous
Right now,

Eti is writing a book.
Right now,

the book is being written by Eti.
Past Simple
Dan fixed his bike.
The bike was fixed by Dan.
Past Continuous
Gil was helping Dan when the phone rang.
Dan was being helped by Gil when the phone rang.
Present Perfect
Many tourists have visited that mountain.
That mountain has been visited by many tourists.
Present Perfect Continuous
Lately, Dan has been doing the work.
Lately, the work has been being done by Dan.
Past Perfect
George had repaired many cars before he received his mechanic's license.
Many cars had been repaired by George before he received his mechanic's license.
Past Perfect Continuous
Dan had been preparing homework for two hours before he went to sleep.
The homework had been being prepared by Dan for two hours before he went to sleep.
Simple Future

will
Dan will finish the work by evening.
The work will be finished by evening.
Simple Future

be going to
Sarit is going to make a lunch today.
Lunch is going to be made by Sarit today.
Used to
Jerry used to pay the bills.
The bills used to be paid by Jerry.
Would Always
My father would always make the breakfast.
The breakfast would always be made by my father.
Future in the Past

Would
I knew Dan would finish the work by evening.
I knew the work would be finished by evening.